Vores guld medlemmer kan ses herunder:

Alevi

– En side om politik og religion

Undertrykkelse i Tyrkiet i dag

Informanterne fortalte, at der stadigvæk er undertrykkelse af alevier i Tyrkiet, selvom der i de sidste to årtier er blevet løsnet lidt op. Efter at have fortalt om hvordan alevier altid er blevet undertrykt, fortalte en informant, at der siden 1960-erne har været mere snak om alevier i Tyrkiet, som følge af at mange alevier migrerede til storbyerne, og at der siden en ny lov i 1980-erne er kommet endnu større åbenhed omkring alevisme(lPl).Erdogan politik

En anden sagde: “Selvom det er mere acceptabelt nu at tale om alevi(i Tyrkiet red.), så er der alligevel grænser for, hvor meget man kan snakke om det. Der er stadig mange fordomme om alevi, det kan fx. stadig ske, at et studievært siger noget nedladende(lPS). Flere af informanterne fortalte om den episode, som hun her hentydede til. En studievært lavede en vittighed om alevierne i et meget set tv-show. Vittighedens pointe handlede om incest blandt alevier. Efterfølgende var der mange skriverier i aviserne om studieværtens meget uheldige kommentar.

Når informanterne skulle beskrive forholdet mellem sunnier og alevier, kom de ofte ind på, at sunnierne har mange fordomme om alevier, som for det meste handler om, at incest er vidt udbredt blandt alevier.

En sagde fx.: “Siger jeg, at jeg er alevi i Tyrkiet, så har de nogen mærkelige fordomme om, at man har sex med sin mor”(IPl5). Flere af informanterne forklarede, at sunnierne til dels har fået denne fejlagtige opfattelse på grund af forsamlingerne i cem. Her er mænd og kvinder samlet uden nogen form for adskillelse. Under et ritual bliver der slukket lys, og det er kombinationen af at mænd og kvinder er samlet uden lys, som nogen mener, har givet anledninger til fordommene om incest(IP9). Informanterne er meget kede af de fordomme, som sunnierne har om dem.

Flere udtrykte utilfredshed med, at alevierne ikke bliver støttet på lige fod med sunnimuslimer i Tyrkiet. En sagde fx.: “Det siger meget, at man ikke lærer noget om alevismen i skolen i Tyrkiet, det er kun sunni man lærer om. Man får heller ikke statsstøtte til cemhuse eller noget”(IP15). En anden sagde: “Sunnisme er knyttet til staten, de byggede religiøse skoler og moskéer, hvilket alevierne også betalte til men uden at få noget”(!PlO).

Dette passer overens med de eksempler, der gives i forskningen på undertrykkelse af alevisme i Tyrkiet, med indførelse af tvungen undervisning i sunniislam i skolerne, moskébygning i alevilandsbyer mm. Flere fortalte også, at det er sværere at blive ansat i det offentlige i Tyrkiet, hvis man er alevi(lPll).