Vores guld medlemmer kan ses herunder:

Alevi

– En side om politik og religion

Unionen i Europa

Alevi Unionen i Europa(AABK) bestående af Alevi-forbundene i Tyskland, Frankrig, Østrig, Schweiz, Belgien, Holland, Danmark og Sverige har på deres fællesmøde i Køln d. 23. oktober 2004 besluttet følgende:

Vi går fuldt ind for de beslutninger som Alevi Bektashi Forbundet i Tyrkiet (ABF) og Alevi Unionen i Europa (AABK) har besluttet på deres fælles møde d. 10. oktober 2004 i Ankara og sætter disse beslutninger som absolut vigtigste opgave foran os.

Vi oversætter og offentliggør disse beslutninger på de respektive europæiske sprog, som vores organisationer er repræsenteret i.

I denne forbindelser kræver vi, at Alevismen, som er en unik, selvstændig trosretning i Anatolien (Tyrkiet) og Cemhusene, som er vores troscentre, får den samme juridisk status som efter tyrkisk lovgivning gælder for andretrossamfund og deres troscentre såsom moskéer, synagoger, kirker mv.

Alevi Unionen i Europa (AABK) har besluttet og startet en underskriftskampagne, hvor vi frem til den 10. december 2004 vil samle mindst 100.000 underskrifter i Europa. Med en lignende kampagne vil Alevi Bektashi Forbundet i Tyrkiet indsamle 1 million underskrifter.

I forbindelse med denne kampagne vil AABK og alle vores medlemsorganisationer og kulturcentre internt og offentligt arbejde med følgende:

– Udarbejdelse, oversættelse og udsendelse af underskriftskampagne-materiale på forskellige europæiske sprog.

– Målet med vores underskriftskampagne er ikke kun at indsamle underskrifter fra Alevier, men gøre dette til en aktion, hvor vi samtidig indsamler underskrifter fra ikke Alevier i Tyrkiet og europæere, så vi på den måde kan få deres opbakning og forståelse.

– Vi vil samtidig bringe underskriftsindsamlingen til alle europæiske statsoverhoveder, ministre, folketingsmedlemmer, politiske partier og større civilretsorganisationer mv.

– Vores underskriftsindsamling vil prioriteres højst af alle vores aktiviteter, arrangementer, fester bryllupper mv. og gøres til hovedaktion i vore organisationer.

– For at sætte fokus på vores underskriftsindsamling, vil der sammen med kendte personligheder blive afholdt møder med først og fremmest Europa Parlamentet og andre vigtige organer og institutioner.

Parallelt med mødet i Ankara har Alevi Unionen i Europa på sit møde, derudover besluttet at give udtryk for følgende holdninger til offentligheden.

Alevierne er tilhængere af, et demokratisk – verdsligt Tyrkiet og et socialt Europa!

Alevierne, som siger ja til et demokratisk Tyrkiets deltagelse i EU, har efter EU´s situationsrapports konstateringer om Aleviernes rettigheder i Tyrkiet d.  6.oktober 2004 sat sig på Tyrkiets dagsorden.

I rapporten nævnes bla. følgende om Alevierne, som menes at udgøre ca. 12-20 millioner mennesker i Tyrkiet. Endvidere siges det i rapporten:

”Det kan konstateres at der ikke er sket nogen ændringer ift. til ikke sunni-muslimske mindretals forhold. Alevierne er fortsat officielt ikke anerkendt som et trossamfund.  De oplever forhindringer ift. åbne bedesteder. Tvungen religionsundervisning umuliggør undervisning i andre identiteter end sunni-muslimske. Forældre til en Alevitisk elev har bragt en sag om tvungen religionsundervisning til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Alevierne ønsker, at Tyrkiet som en verdslig stat, bør behandle alle religioner ens, og at den igennem ”Diyanet” (Direktorat for Statens Religiøse Anliggender) ikke bør støtte en bestemt religiøs gruppe (sunni-islam), som den hidtil har gjort og fortsat gør. 

Trods sin mangelfulde beskrivelse af hele problematikken, anerkender rapporten dog Alevierne og deres virkelighed, så det ikke er til at tage fejl af.

Det er de skiftende tyrkiske regimers egne svaghed, at Alevierne nu fra EU`s side sættes på dagsordenen, fordi man hele tiden har fornægtet Aleviernes eksistens og på ingen måde anerkendt dem i nogen sammenhæng eller platform.

Premierminister Erdogan betragter EU´s Tyrkiet-rapport som afbalanceret, men på trods af rapportens konstateringer har han dagen efter offentliggørelsen af rapporten, begyndt som sædvanligt bevidst at manipulereoffentligheden om Alevier og deres tro.

Det er yderst uacceptabelt og uhøfligt over for Alevierne, at Statsminister Erdogan for ikke at anerkende og lovliggøre Alevierne, ligefrem fornægter Aleviernes eksistens og deres troscentre (cemhusene), med hans udtalelser om  bl.a at: ”Cemhuse er kulturelle centre, Alevierne går i moské ligesom andre muslimer. Hvis Alevisme er at elske Ali (profeten Muhammeds svigersøn og højre hånd, red.), så er jeg mere Alevi end nogen andre, selv mit navn er Ali.”

 ”Demokrat´” i Europa, ”konservativ” i Tyrkiet

AKP-regeringen i Tyrkiet, som selv påstår at de har lavet deres hjemmeopgave ift. EU, flygter som altid fra deres opgave, når det handler om Alevier.

AKP, som prøver at tegne et ”demokratisk”billede i Europa, forsætter med sine konservative og assimilerendeholdninger overfor Alevierne i Tyrkiet. Men det er nu nytteløst, AKP har ikke længere  mulighed for at fornægte eller flygte fra Alevi-virkeligheden.

Regeringen må gå til forhandlingsbordet med Alevi-Bektashi Forbundet i Tyrkiet!

I dag er Alevierne med deres konføderationer, tros-institutioner, store antal medlemmer, markante indflydelse og potentialer en part, som regeringen ikke kan ignorere.

Hvis drømmen er et demokratisk Tyrkiet, må AKP-regeringen straks forlade sin fornægtende holdning i forhold til Aleviernes identitet og tro.

For at skabe et flerkulturelt Tyrkiet, med plads til forskellige trosretninger mv.,  hvor alle har lige rettigheder og lever broderligt sammen i fred og fordragelighed, må Alevierne og dens organisationer officielt anerkendes som part og for at løse problemerne må regeringen sætte sig ved forhandlingsbordet med ABF (Alevi Bektashi Forbundet i Tyrkiet).

Alevisme er en særlig trosretning i Anatolien!

Alevismen er med sit cem–ritual, sine semah–danse, müsahip-broderskabsordener, sin levende lære og praksis mv. en helhed og er defineret som en særlig trosretning i Anatolien, og har altid bevaret sin forskel fra andre trosretninger. Som et resultat af dette og på trods af al modstand fra magthaverne  har Alevierne, af egen kraft i flere hundrede år kæmpet og bevaret deres trosretning og cemhuse.

Tvungen religionsundervisning må ophøre!

Efter EU´s Tyrkiet-rapport er der for AKP ikke flere undskyldninger tilbage.

– CEM-husene, som er Aleviernes troscentre, må have samme juridiske status som andre troscentre,såsom moskéer, synagoger, kirker mv.

– Tvungen religionsundervisning af Alevi-børn og psykologiske undertrykkelses -og assimilations forsøg må stoppes.

– Statens største ”offentlige moské” (”Diyanet”) med over 100.000 ansatte imamer (præster) må opløses fra de offentlige. Alevierne vil ikke længere betale til disse igennem skatter.

– Skiftende regeringers bygning af moskéer i Alevi-landsbyer og bydistrikter må stoppe.

– Aleviernes vigtigste helligste sted, valfartsmålet “Haci Bektas Veli Dergahi”må løsrives fra Kulturministeriet og ophøre med at være museum og gives tilbage til dens rette ejer, nemlig Alevi-samfundet og dens organisationer.

– Religionskolonnen på identitetskort må fjernes, så folks religiøse overbevisning ikke længere står på deres identitetskort.

– Alevi-trosretningen og dens institutioner, må officielt anerkendes, grundlovsbeskyttes og alle love, regler, praksis mv., der fornægter og nedværdiger Alevierne og deres trosretning må fjernes.

For at få anerkendt Cemhuse som vores troscentre starter vi en underskriftsindsamling.

Vi, Alevi Bektashi Forbundet i Tyrkiet (ABF) og Alevi Unionen i Europa (AABK) opfordrer alle Alevier, demokratiske institutioner og enkelt personer til at tage en fælles holdning og stillingtagen, og støtte vores underskriftsindsamling, så både Alevierne kan opnå deres længe ventede anerkendelse og rettigheder og for at skabe og styrke en demokratisk tradition i Tyrkiet.

Alevi Bektashi Forbundet i Tyrkiet (ABF) og Alevi Unionen i Europa (AABK) har fra og med i dag vedtaget en handleplan m.h.p. at få officiel anerkendelse af Aleviernes identitet og trosretning. Første skridt i denne handleplan er en underskriftskampagne for at få officielt anerkendt Alevierne og deres Cemhuse som troscentre både i Tyrkiet og i Europa.

Vores underskriftskampagne fortsætter frem til d. 10. december 2004, hvorefter vi vil overrække de indsamlede underskrifter sammen med vores holdninger til den tyrkiske premierminister og præsident inden EU-topmødet i Bruxelles den 17. december 2004.

På samme måde vil resultatet af vores kampagne på forskellige europæiske sprog blive overrakt til EU-kommissionen, EU-landenes statsoverhoveder, politiske partiers gruppeformænd i EU-parlamentet og offentligheden.